Oceans ontzorgt!

Meer dan 10 jaar ervaring als HR adviseur, sparringpartner en coach 

Mijn persoonlijke uitdaging en missie is het ondersteunen van werkgevers bij het creëren van een gezond en veilig werkklimaat, waar medewerkers zich gekend en betrokken voelen en de spirit ervaren om hun unieke bijdrage te leveren aan de organisatiedoelstellingen.

Dit doe ik door middel van interim HR advies, coaching en training.

Van harte welkom! Mijn naam is Lisette Boersma.

 

Ik ben een praktische, no-nonsense (interim) HR professional. Kenmerkend is mijn doelgerichte, resultaatgerichte insteek. Ik krijg veel energie van het coachen en adviseren van managers en medewerkers. Graag daag ik uit om het goede te doen voor de business en de medewerkers. Met mijn allround HR ervaring op operationeel, tactisch niveau ben ik goed in staat onderscheid aan te brengen tussen hoofd- en bijzaken. Ik weet een praktische vertaalslag van het HR-beleid te maken en deze te vertalen naar doelstellingen op het gebied van onder andere: talentmanagement, recruitment, verzuim, training & ontwikkeling.

Ik adviseer en ondersteun – gevraagd en ongevraagd – het management over HR vraagstukken en kan hierbij goed anticiperen op diverse omgevingen, mensen en situaties. Ik ben actie gedreven en breng met mijn bevlogenheid en eagerness anderen ook in beweging. Persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit en verzuim hebben mijn specifieke interesse.

1-op-1 coaching trajecten

Preventief (bij vroegtijdige signalering van klachten gerelateerd aan stress, burn-out of persoonlijke problematiek). Coaching tijdens burn-out. Coaching bij zingeving en identiteit vraagtukken of bij persoonlijke leiderschap en ontwikkeling.

Interim HR Advies

Ik ondersteun u graag als interim HR professional op operationeel/tactisch niveau.

Ondersteuning bij verzuimbeheersing

Inzet bij verzuimgesprekken. Sparring- en adviespartner voor de leidinggevende. Bewaking / ondersteuning bij Wet Verbetering Poortwachter. Ondersteuning bij re-integratie van uw medewerker

Trainingen/webinars voor managers en/of medewerkers

Meer inzicht en kennis over ongezonde stress en burn-out. Welke burn-out signalen kunnen vroegtijdig herkend worden en wat zijn vervolgens effectieve maatregelen. Vergroot de zelfsturing/eigenaarschap van medewerkers inzake vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Als interim HR-professional en gecertificeerd coach ondersteun ik u om succesvol te groeien en impact te maken zodat u het beste resultaat boekt.

Wat is de meerwaarde van Oceans?

·       Expertise

·       Doelgericht en effectief

·       Duurzaam Resultaat

·       Professionele ondersteuning

·       Bevordert een gezond werkklimaat. De vitaliteit en veerkracht van uw medewerker wordt vergroot.

·       Persoonlijke ontwikkeling, zelfsturing en eigenaarschap wordt gestimuleerd.

·       Betrokkenheid; hart voor uw zaak!